Datakonsulent

Visjonen min når eg arbeidar som datakonsulent er å sette opp ei løysing som er stabil, gjer deg det du treng av verktøy for å gjere joben din, og som du er fornøgd med. På den måten vil du få meir tid til å arbeide og eg vil ha ein fornøgd kunde.

Suksess er det som alle personar/firmaer søker etter. Suksess er definert som "å oppnå noko som er ønskeleg". Dersom andre personar/firma treng ditt produkt eller tenester for å oppnå deira mål, bør du gjere deg sjølv tilgjengeleg for dei. Alden Integration kan hjelpe deg til å oppnå dette gjennom bruk av det nyaste innan teknologi og programvare.

Datakonsulent tenester

 • Installasjon og vedlikehald av Windows 2000/2003/2008 servere.
 • Installasjon og vedlikehald av arbeidsstasjonar og servere i eit nettverk og få dei til å arbeide saman.
 • Installasjon av tilleggsporgramvare på servere og arbeidsstasjonar.
 • Gje råd om kva som vil vere ein god veg å gå dersom eit firma ønskjer å auke ytelsen i eit nettverk eller har eit problem med eksisterande installasjonar.
 • Gå gjennom kva eit firma har av maskiner og programvare og anbefale om ein skal oppgradere eller kjøpe nytt.
 • Sikring av data ved hjelp av backup og/eller kryptering.

 

MCSA sertifisertI

løpet av karrieren min har eg arbeidt med mykje forskjellig programvare og hardware. Nokon av operativsystema og programma er lista her:

 • Windows 2008 server
 • Windows 2003 server
 • Windows 2000 server
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP
 • Linux (Ubuntu, Fedora etc)
 • Mac OS X (10.5 og 10.6)
 • Alle Microsoft Office versjonar frå 9x og nyare
 • Microsoft Project 9x og 200x
 • Windows NT 3.1, 3.5 og 4.0
 • Windows 3.xx og alle versjonar av MS-DOS
 • Novell Netware 3.12
 • Lotus Notes 3.x og 4.x
 • Banyan Vines 4.x