Velkomen til Alden Integration

Sidan 1989 har eg arbeida som lærar og datakonsulent i Odda, Stavanger og Bergen. I dag er datakonsulent framleis ein stor del av verksemda mi og eg arbeidar med alt frå Windows XP til Windows Server 2008 R2 og Smalll Business 2011. Inkludert mange typar av programvare som Microsoft Office etc.

I 1998 starta eg på mi første internettside og har flytta ein del av verksemda mi over på det feltet. Mi utdanning er ikkje innan design, så eg har av og til presentert meg meir som ein web konsulent der eg tek hand om struktur og det som skjer bak kulissane. Eg arbeidar med forskjellige teknikkar og CMS system. Om du ønskjer ei enkel web side for presentasjon av bedrift eller produkt brukar eg Adobe Dreamweaver. For større og meir komplekse system føretrekk eg å arbeide med Drupal.

Eg arbeidar for tida som datakonsulent og web designer i California, USA. Men kona mi og eg ønskjer å vere i Noreg om sommaren og prøver å finne løysingar der dette er mogleg. Web design har eg utført i Noreg frå USA og det har ikkje vore noko problem uansett tid på året, men konsulenttenester og undervisning må planleggjast litt på førehand.

Om øya Alden

Øya Alden

Alden er ei øy (483 meter høg) på vestkysten av Noreg.